BAS StreetLight

DRIFTSYSTEM FOR ADMINISTRASJON OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS
UTVIKLET MED OG FOR NORSKE KOMMUNER

Hovedmålet for datasystemet er:
Å sikre eierskap til veilysdata for kommunene.

Hva er BAS StreetLight?

Dette er drift system for veilys:

* Laget i samarbeid med norske kommuner for norske kommuner
* Ivareta feil i anlegget
* Oppfølging av driftsansvarlige
* Database for anleggsdata

 


Vanskelig og tidkrevende?

Nei, dette systemet er designet for å lette kommunens arbeidstrykk og samtidig sikre kontroll.

Et meget enkelt grensesnitt med lav brukerterskel gjør at man kan bruke BAS StreetLight uten å være en superbruker.

Vi har hatt tett dialog under utviklingen med ansvarlige for gatelys i noen kommuner, slik at vi har dekket deres behov for funksjonalitet samt at det er enkelt nok for alle å bruke.

 BAS Streetlight gatelys veilys system

 


Grunnleggende funksjoner

> Feilmeldingstjeneste for innbyggerne med adressesøk og kart

> Alle feil vises i egne lister. Tildeles manuelt eller automatisk til driftsanvarlig.

> Feiloversikt i kart.

> Rapporter og historikk.

> Kartsystemer med stolper, armaturer, kabler og tennpunkter med detaljspesifikasjoner.

> Kartlag fra Statens Kartverk.

> Komplett verktøy for driftansvarlig entreprenør.

> Import av SOSI med punktdetaljer og kabelstrukturer

 


Drift og vedlikehold

BAS StreetLight er kort fortalt strømlinjeformet for samhandling mellom innbygger, kommune og driftsansvarlig.

Feilmeldinger: Via en knapp på kommunens hjemmeside kan innbyggerne melde feil på et gatelys. Denne meldingen kommer rett inn i systemet.

Oppfølging: Når feilmeldingen fra innbyggeren er registrert, kan den enten gå utildelt inn i en liste for manuell tildeling, eller den kan automatisk tildeles en driftsansvarlig for feilretting. Driftsansvarlig mottar henvendelse på saken, og benytter systemet for å utføre rettingen på mest mulig effektiv måte. Vedkomne har da tilgang på posisjon, kontaktinformasjon til innmelder, eventuell instruks fra kommunen og mulighet for å dokumentere hva som blitt gjort. Man har også tilgang på detaljer om kabel, stolpefeste, stolpe og armatur på forhånd (om dette er lagt inn).

Tilbakemelding: Når feilen er rettet, eller om den må utsettes, kan man enkelt sende en tilbakemelding til innmelder rett fra saken via SMS. Klikk på en knapp, og send SMS til innmelderen. Det er predefinerte meldinger tilgjengelig, slik at dette tar mindre enn 10 sekunder. Enklere blir det ikke!

Fakturering: Bruk listen over ferdigstilte feil som fakturagrunnlag ovenfor driftsansvarlig. Det som er dokumentert, kan faktureres.

Historikk: Søk på feil i tidsperioder, eller på spesifikke feil. Hent ut lister til Excel enkelt for etterkontroll og oppsummering av aktivitet i gatelysanlegget.